Hervormd Waardenburg Neerijnen

In beeld: Gemeenteavond 18 januari 2011


Op dinsdag 18 januari werd tijdens een gemeenteavond afscheid genomen van twee ambtsdragers: de heer A.D. van Rijswijk - scriba-ouderling - en de heer J.J.C. Sterrenberg - ouderling-kerkrentmeester. Beiden hebben vele jaren de gemeente gediend met hun talenten. De heer de Greef, preses van de kerkenraad, en dominee van der Graaf bedankten namens de gemeente beide oud-ambtsdragers voor hun inzet en enthousiasme. Vanzelfsprekend werden ook de echtgenoten en overige gezinsleden in het dankwoord betrokken. Want mede door hen was het mogelijk het vele werk in de gemeente te verzetten.
De heer A.D. van Rijswijk werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Waarnemend burgemeester van de gemeente Neerijnen, mevrouw mr. M.N. Kallen-Morren, spelde hem de versierselen op.

Onderstaand een kort fotoverslag van een bijzondere gemeenteavond.


In beeld: Gemeenteavond 18 januari 2011