Hervormd Waardenburg Neerijnen

Mee-be-leven: mee-luisteren en terug-luisteren

Door omstandigheden is het voor langere of kortere tijd misschien niet mogelijk de kerkdiensten of activiteiten bij te wonen. Meeleven en meebeleven is dan moeilijk. Om u in deze situaties te helpen bij het mee-be-leven kent de gemeente het kerkblad, de website, de nieuwsbrieven en "kerktelefoon".

Voor het mee- of terugluisteren van de kerkdiensten biedt Hervormd Waardenburg Neerijnen de Lucasbox. Deze vervangt de traditionele kerktelefoon. Daarnaast is het mogelijk de kerkdiensten via internet mee te luisteren of de kerkdiensten via internet terug te luisteren.

Hervormd Waardenburg Neerijnen heeft er voor gekozen het meeluisteren of terugluisteren van de kerkdiensten kostenloos aan te bieden. Het aanbieden van deze mogelijkheid brengt kosten met zich mee. Een bijdrage voor de bestrijding van de onkosten is vanzelfsprekend van harte welkom. Gemeente-zijn betekent ook samen lasten dragen!

Lucasbox

De Lucasbox vervangt de kerktelefoon. Gemeenteleden die voor kortere of langere tijd de kerkdiensten niet kunnen bijwonen hebben de mogelijkheid om deze thuis mee te luisteren of terug te luisteren via de Lucasbox.
Deze dient wel aangesloten te worden op ee internet aansluiting.

Kosten Lucasbox:
De Lucasbox word gratis ter beschiking gesteld.
Er kan echter wel een bedrag in rekening worden gebracht, als het apparaat beschadigd of zoek raakt.

Luisteren via internet

Kerkdiensten kunnen kostenloos via internet worden beluisterd of - voor een periode van ongeveer 3 maanden - worden teruggeluisterd.

Opname kerkdiensten

Via de website kunnen ook opnames van de diensten worden gedownload.

Vragen....

Voor de beantwoording van vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met.
dhr. A.C. Oldenhuis, 0418 65 32 76.
dhr. A. van Wijk, 0418 65 18 89.

Voor pastorale zorg of om na te praten over de kerkdiensten kunt u contact opnement met de ouderlingen of predikant. Contactinformatie vindt u op de contactpagina "Contact".