Hervormd Waardenburg Neerijnen

Meeleven: Kerkdienst meeluisteren

Kerkdiensten kunt u direct meebeleven door op de onderstaande linkt te klikken. Als er geen uitzending is hoort u een standaard melding.

Na het aanklikken van de link wordt uw mediaplayer geopend. Het opbouwen van de verbinding kan wat tijd in beslag nemen.

Bijdrage in de kosten van uitzending kerkdiensten via internet.

De kosten van de uitzending van de kerkdiensten van onze gemeente via internet bedragen maandelijks circa 150 euro. Met de groei van het aantal luisteraars nemen ook de kosten toe. Om de uitzending ook in de toekomst mogenlijk te kunnen (blijven)maken, stellen we een bijdrage in deze kosten heel erg op prijs. Bijdragen kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer IBAN: NL08 RABO 0366 7026 88 ten name van CvK Herv Gem Waardenburg-Neerijnen onder vermelding van 'bijdrage kosten intenet uitzending'. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw financiele steun!
Voor informatie over het mee- en terugluisterabonnement kunt u contact opnemen met de diaconie.

Meeleven: Kerkdienst terugluisteren

Onderstaand treft u een overzicht van beschikbare opnames van kerkdiensten. Door het aankiezen van het afspeelsymbool kunnen deze worden teruggeluisterd.