Hervormd Waardenburg Neerijnen

Mee-be-leven

Leven in verbondenheid met Christus is de kern van christen zijn. De gemeente heeft in deze verbondenheid ook een plek: Het is een plek van Gods bijzondere zorg voor mensen. In de gemeente wil Hij mensen ontmoeten, onderwijzen, zegenen.

De gemeente is ook de plaats waar mensen elkaar ontmoeten. Het is de plaats waar verbondenheid met andere gelovigen wordt ontdekt en beleefd.

De gemeente is een plaats voor groei. Door het Woord en het werk van de heilige Geest mogen mensen groeien in hun relatie met God en in hun relatie met elkaar.

Door omstandigheden is het voor langere of kortere tijd misschien niet mogelijk de kerkdiensten of activiteiten bij te wonen. Meeleven en mee-be-leven is dan moeilijk. Om u in deze situaties te helpen bij het mee-be-leven kent de gemeente het kerkblad, de nieuwsbrieven, deze website en "kerktelefoon".

Ook via deze plaats op het internet kunt de gemeente mee-be-leven. Door het lezen van een weekbrief, het bekijken van foto's, het lezen van preken of meditaties, het opzoeken van bijbelteksten of door het mee- en terugluisteren van kerkdiensten.

Voor pastorale zorg of om na te praten over de kerkdiensten kunt u contact opnement met de ouderlingen of predikant. Contactinformatie vindt u op de contactpagina "Contact".

Praktisch mee-be-leven