Hervormd Waardenburg Neerijnen

Bekijk 't eens


Internet, een plaats waar veel, heel veel, kan worden gevonden. Interessante, lelijke, uitdagende, confronterende, spannende, mooie en nuttige zaken. Op deze plaats, van tijd tot tijd, een verwijzing naar een andere plaats op het internet. Een mooie plaats, een uitdagende plaats of een confronterende plaats. Door naar beneden te scrollen kunnen de eerdere verwijzingen - nog eens - worden bekeken. Bekijk 't eens....

Afhankelijk van het fragment of pagina kan het tot enkele minuten duren voordat het bestand is geopend.

Lucas 2: 8-12
8 En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. 9 En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. 10 En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, 11 namelijk dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is; Hij is Christus, de Heere. 12 En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe.


Efeziers 2: 10
Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

"Zijn maaksel" betekent hier ook "Zijn Meesterwerk". Hij vormt ons naar Zijn beeld. Een beeldhouwer haalt alles wat niet bij het beeld hoort, van de ruwe steen af. Net zolang tot het beeld de goede en juiste vorm heeft. God wil ons ook vormen: alles weghalen wat niet niet hoort bij de goede en juiste vorm van leven. Een leven naar Zijn beeld. Dit proces is soms pijnlijk, confronterend, moeilijk.

De sketch van de Skitch Guys houdt ons een spiegel voor. Maakt heel even zichtbaar hoe wij ons kunnen opstellen in dit proces: ontwijkend, ontkennend, boos, opstandig. De vorm is misschien confronterend, maar, bekijk 't eens...