Hervormd Waardenburg Neerijnen

De Seniorenmiddag

Een keer per maand word in onze gemeente de seniorenmiddagen georganiseerd.
Deze middagen worden gehouden van september tot en met mei op de tweede woensdag van de maand in het kerkelijk centrum "De Oude School" van 14.00 uur tot 16.30 uur.

Zoals gewend, wordt aan het begin van deze middagen een ogenblik stil gestaan rondom het Woord van God.
Tijdens de middagen wordt U koffie en een drankje aangeboden, hiervoor wordt een bijdrage van 4,00 euro per middag gevraagd.

Ieder jaar is de zaterdag voor Kerst gereserveerd voor een Kerstmiddag.
De kerstmiddag wordt samen met de diaconie georganiseerd.
Er is steeds weer een afwisselend programma.

Voor informatie: