Hervormd Waardenburg Neerijnen

Belijdeniscatechisatie

De belijdeniscatechisatie biedt gemeenteleden een uitgelezen kans om zich intensief bezig te houden met de inhoud van het christelijk geloof.
Belijdeniscatechisatie is bedoeld voor alle gemeenteleden boven de achttien die overwegen om belijdenis van hun geloof af te leggen, ook al is dat natuurlijk geen verplichting.

Er zullen tijdens de avonden allerlei vragen aan bod komen, waarop we met elkaar een antwoord hopen te vinden.
Denk aan vragen als:
Wie is God? Wie is Hij voor mij? Heeft Hij ook iets met mijn dagelijkse leven te maken?
Waar is Hij te vinden en te herkennen en kan ik iets van Hem ervaren?

Waarom kwam Jezus Christus naar de wereld en wat betekent dat voor mij persoonlijk?
Wie is de Heilige Geest en wat doet Hij in mijn leven? Wat bedoelen we in de kerk met het woordje 'zonde'?
Wat hebben we eigenlijk aan de Bijbel?
Helpt bidden wel en waarom zou je bidden en hoe doe je dat dan?
Wat betekent de doop? En, natuurlijk alle andere vragen die worden gesteld.

Ook zullen we met elkaar nadenken over de betekenis van het belijdenis doen.
Waar zeggen we eigenlijk ja op als we belijdenis doen?
Daarnaast is het onderling gesprek heel belangrijk.

Als jij of u er over denkt belijdeniscatechisatie te gaan volgen, neem dan even contact op met:
Ds. Schonewille of uw wijkouderling.

De belijdeniscatechisatie zal op 21 september beginnen.
Dit vindt plaats in 'De Oude School'.

Voor informatie: